Zpět...

Pár obrázků z minula... Tedy, z prvního Glidernetu... Chybí tu Fakir, který vlastně maketa vůbec nebyl, neboť byl stavěn

účelově k vytvoření světového rekordu na čas... Kde jsou ty doby... Zajímavé na tom je to, že i když byl stavěn účelově,

stále vypadal jako éro... S kabinou... směrovkou... Bellamaticy... Kdo si je dnes pamatuje... Prostě, nevypadal jako okříd-

lená smetákova tyč a bylo se na co dívat... Nakonec mě to nedalo a Fakira jsem sem dal také... I když jenom trup a z boku...

 

 

Blanik02.jpg (153747 bytes) Galanka.jpg (64013 bytes) Krajanek.jpg (138931 bytes) Orlik VTjpg.jpg (173797 bytes)
Blaník L13... Galánka... Krajánek... Orlík VT...
Sohaj.jpg (134388 bytes) Tulak01.jpg (141959 bytes)
Šohaj... Tulák... Fakir - 5